Algemene voorwaarden - Captain Sport

Algemene voorwaarden “Captain Sport kampen”

1. Annulatie van een kamp of eender welke les:

– Indien de inschrijving nog niet betaald was, kunnen wij de inschrijving kosteloos annuleren.

– Indien de inschrijving reeds betaald was, dan zijn er 2 mogelijkheden:

a. In geval van ziekte of ongeval: op de dag van ziekte graag een mail met de vermelding van ziekte. Uw schriftelijke aanvraag tot      terugbetaling moet ons uiterlijk 5 werkdagen na het kamp of na de eerste les van een lessenreeks bereiken, samen met een doktersattest.

b. In alle andere gevallen: U laat ons op voorhand schriftelijk (via mail) weten dat de inschrijving niet kan doorgaan. Wij regelen een korting t.w.v. het inschrijvingsbedrag (min 10% hiervan voor administratiekosten) die u kunt gebruiken voor de betaling van een volgend Captain Sport kamp.

2. Deelnemers die hun telefonische of elektronische optie niet wensen te bevestigen worden verzocht dit zo snel mogelijk aan Captain Sport vzw door te geven. Voor reservekandidaten worden zo onnodig lange wachttijden vermeden.

3. Na het ontvangen van de betalingslink of bankgegevens heeft de deelnemer tien werkdagen om de betaling uit te voeren. Wanneer de betaling Captain Sport vzw niet tijdig bereikt, vervalt automatisch de optie en wordt de plaats doorgegeven aan een reservekandidaat.

4. De deelnemers kunnen via de website zich inschrijven voor één of meerdere kampen of lessenreeksen. U ontvangt dan een uitnodiging tot betaling. Pas na betaling van het volledige bedrag is de inschrijving definitief. Nadat Captain Sport vzw de betaling ontvangen heeft, krijgt u via e-mail en sms een bevestiging van betaling.

5. Alle kampdeelnemers zijn verzekerd tegen lichamelijke ongevallen.

6. Captain Sport vzw kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor diefstal, verlies en /of schade aan de door de deelnemers meegebrachte persoonlijke voorwerpen.

7. Als door uitzonderlijke omstandigheden (vb. annulaties kampen door overheid omwille van Covid) kampen dienen geannuleerd te worden zal er geen terugbetaling gebeuren, maar word je gecompenseerd door een voucher, en dit voor 100% van het bedrag.

8. In uitzonderlijke omstandigheden kan het gebeuren dat een activiteit wijzigt. Captain Sport vzw zal steeds trachten hiervoor een waardig alternatief te bieden. Een terugbetaling van uw inschrijvingsgeld als gevolg van een programmawijziging binnen de gekozen activiteit, is niet mogelijk.

9. Captain Sport vzw houdt zich het recht om een deelnemer te weigeren. Wanneer een deelnemer tijdens de activiteit door zijn ontoelaatbaar gedrag wordt geweigerd, zal het bedrag overeenkomstig het aantal dagen waarom niet deelgenomen is, binnen de 14 dagen terugbetaald worden (min 12 Euro administratiekosten per inschrijving).

10. Eventuele klachten dienen schriftelijk te gebeuren, binnen de 5 werkdagen na de activiteit. U kan hiervoor ook het online contactformulier gebruiken.

11. Roken is voor elke deelnemer en begeleider verboden.

12. Het vermelde inschrijvingsbedrag omvat alle kosten, materiaal, accommodatie, begeleiding, transport, opvang en verzekering. Een lunchpakket en drank worden door de deelnemers van de externaatkampen zelf meegebracht. Er is wel water en enkele tussendoortjes aanwezig.

13. De uren van de opvang zijn de volgende:

  • Vooropvang: 8u – 9u
  • Naopvang: 16u – 18u

Wanneer ouders door omstandigheden te laat zijn, vragen we dit door te geven via ons algemeen nummer 09 251 22 53. Per kind dat na 17u wordt opgehaald, zal er een toeslag  van €5 per begonnen kwartier worden aangerekend. Dit moet cash ter plaatse worden betaald aan de begeleider ter plaatse.

14. De persoonlijke gegevens van de deelnemers komen terecht in het bestand van Captain Sport. Captain Sport deelt zijn gegevens nooit met derden. Deelnemers die dat liever niet hebben, kunnen door een simpel mailtje verwijderd worden uit de bestanden. (wet op de privacy van 8/12/1992)

15. Captain Sport vzw neemt op de kampen foto’s en filmbeelden van de activiteiten en de deelnemers. Deze beelden kunnen gebruikt worden voor de website, Facebookpagina, de brochure en publicitaire doeleinden. Indien u niet wenst dat een foto of filmbeeld van uw zoon/dochter hiervoor gebruikt wordt, dient u dit schriftelijk te melden. Gelieve hierbij een foto van uw zoon/dochter te voegen zodat we weten om welke deelnemer het gaat. Uiteraard zullen we dit respecteren.

16. Kortingen die toegekend worden, staan vermeld op de website. De kortingen zijn niet cumuleerbaar en worden automatisch verrekend. Onrechtmatig verkregen kortingen (bvb. ongeldige dubbele inschrijvingen om een gratis kortingscode te verkrijgen) worden teruggevorderd.

17. Door de betaling uit te voeren voor eender welke Captain Sport vzw- activiteit bevestigt u de algemene voorwaarden gelezen te hebben en verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden.

Laatst aangepast op 08/01/2020.

Inschrijven op nieuwbrief