Algemene voorwaarden - Captain Sport

Algemene
Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

Art. 1.1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op offertes, overeenkomsten en facturen met betrekking tot de verhuur, verkoop en levering door Captain Sport van producten, diensten en andere werkzaamheden. De klant wordt geacht ze te aanvaarden door het enkel feit van zijn bestelling, waarvoor hij zal tekenen. Afwijkingen van deze verkoopsvoorwaarden, zelfs indien vermeld op documenten uitgaande van de klant zijn alleen dan aan Captain Sport tegenstelbaar wanneer zij door deze laatste, of zijn gevolmachtigde schriftelijk worden bevestigd. In het geval van erkende en bevestigde afwijkingen door Captain Sport, of zijn gevolmachtigde, blijven voor al de overige punten de algemene verkoopsvoorwaarden van kracht. Sportevents (sportdagen en sportkampen en ander events): Captain Sport VZW– Kleimoer 1B – 9030 Mariakerke – info@captainsport.be

Art. 1.2. Iedere bestelling zal voorafgaandelijk via een bestelbon worden geregeld, waarop de gegevens van de klant ( natuurlijk persoon, vereniging, scholen, clubs en dergelijke ) zullen vermeld worden. De klant zal een kopie van deze ingevulde bestelbon ten allen tijde digitaal kunnen inkijken. Het digitaal aanvaarden van de bestelbon zal gebeuren door de persoon wiens gegevens op deze bestelbon zijn vermeld.

Art. 1.3. Alle facturen zijn contant betaalbaar op de zetel van de vennootschap van Captain Sport of over te schrijven op het rekeningnummer, zoals vermeld op de facturen.

Art. 1.4. Niet-betaling van de factuur op de vervaldag legt van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een verwijlintrest op van 12 %, berekend op jaarbasis, evenals een conventioneel schadebeding van 15 % van het factuurbedrag, met een minimum van 50 €.

Art. 1.5. Eventuele klachten en verwerpingen moeten door een per post aangetekend schrijven of bij deurwaardersexploot gebeuren binnen de acht dagen na ontvangst van de goederen of diensten. Bij geschillen zijn enkel de rechtbanken van Gent bevoegd.

Art. 1.6. De duur van de overeenkomst geldt tussen het bestellen van de diensten via het digitale bestelformulier en de betaling van het volledige bedrag na de dienst.

Art. 1.7. De deelnemers gaan er door hun deelname mee akkoord dat zij eventueel met foto en naam kunnen verschijnen op de social media, de website van Captain Sport en andere (online) kanalen onder de redactionele verantwoordelijkheid van Captain Sport VZW.

2) SPECIFIEKE VOORWAARDEN:

Art. 2.3. SPORTEVENTS: SPORTDAGEN
Art 2.3.1. Indien klant locatie voorziet: Locatievoorwaarden en stroomvoorziening. De locatie wordt steeds ordelijk en net gepresenteerd voor de activiteit en bereikbaar zijn zonder obstructie van materialen.Indien een externe locatie, wordt de accomodatie in dezelfde staat achtergelaten. De ruimtes moeten allemaal bereikbaar zijn voor de plaatsers. Indien doorgang smaller dan 1,5m is en/of er zijn trappen, moet Captain Sport op voorhand verwittigd worden voor ondertekening van de overeenkomst. De klant dient het aantal vooraf doorgegeven stroompunten te voorzien (steeds 220V). Verbruik van stroompunten is op kosten en verantwoordelijkheid van de klant. Captain Sport voorziet max. 30m kabel per bloweraansluiting. Eventuele extra kosten voor verbruik van stroompunten is op kosten van de klant.

Art. 2.3.2. Aansprakelijkheid & verzekeringen De klant is zelf verantwoordelijk voor het afsluiten van een verzekering lichamelijke ongevallen voor zijn deelnemers Bij schade en/of ongevallen zal eerst altijd de eigen verzekering dienen te worden aangesproken.

Art. 2.3.3. Schade aangebracht door de klant Bij opzettelijk aangerichte schade of bij defect door nalatigheid, onjuist gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de overeenkomst, zal de klant aansprakelijk gesteld worden en de herstelling en eventuele bijkomende onkosten moeten vergoeden.

Art. 2.3.4. De coördinatorfunctie Een coördinator is een medewerker van Captain Sport die de sportdag opstart, opvolgt doorheen de dag en afsluit. De coördinator zorgt voor de algemene organisatie en het vlotte verloop en is het aanspreekpunt voor de klant. Een coördinator zal geen vaste activiteit op zich nemen, ook al is er sprake van een tekort in lesgevers. Een coördinator is bevoegd om beslissingen te nemen naar tucht, veiligheid of organisatie.

Art. 2.3.5. Gebruiksvoorwaarden attracties. Gebruik de attractie altijd onder toezicht van een verantwoordelijke en nuchtere volwassene. Eten, drinken, schoenen en scherpe voorwerpen zijn verboden op de attractie. Het is bovendien niet toegestaan om de attractie in warme omstandigheden met water te overgieten of besproeien. Indien schade of vuil door onjuist gebruik zoals hierboven beschreven, zal de integrale schade doorgerekend worden. Vuile attracties door onjuist gebruik zoals hierboven beschreven, zullen gereinigd worden aan 40 euro/u excl BTW met een startkost van 50 euro. Beveiliging en blaasinstallatie mogen in geen geval uitgetrokken worden. De attractie mag niet meer verplaatst worden na plaatsing van Captain Sport. De motor mag niet afgedekt worden. Bij onweer en hevige wind boven 4 beaufort moet iedereen de attractie verlaten. Enkel nu mag en moet de blaasinstallatie uitgeschakeld worden. Bij eventueel defect tijdens de huurperiode dient u onmiddellijk Captain Sport op de hoogte te stellen. Indien onduidelijkheden of bijkomende vragen tijdens het gebruik: Bel Captain Sport op 0483/71 42 68. Bij opzettelijk aangerichte schade of bij defect door nalatigheid, onjuist gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de huurovereenkomst, zal de huurder aansprakelijk gesteld worden en de herstelling en eventuele bijkomende onkosten moeten vergoeden.

Art. 2.3.6. Aantal deelnemers Het aantal deelnemers bepaald in de bestelbon zal worden gefactureerd aan de klant. Annulatie van deelnemers na een afgewerkte bestelbon zal niet leiden tot aanpassing van het facturatiebedrag zoals in eerste instantie overeengekomen.

Art 2.3.7. Staat en veiligheid deelnemers Deelnemers die alcohol of drugs gebruikt hebben voor de activiteit zullen geweigerd worden, maar wel doorgerekend worden aan de besproken tarieven. Deelnemers die zich niet schikken naar de orders van de Captain Sport begeleider of afspraken t.o.v. bepaalde locaties zullen geschrapt worden uit de groep, maar wel doorgerekend worden aan de besproken tarieven. Deelnemers met voorafgaande lichamelijke klachten dienen persoonlijk te oordelen indien ze in alle gevallen fysiek in staat zijn bepaalde proeven te ondernemen. Captain Sport kan niet verantwoordelijk geacht worden voor blessures die voortvloeien uit voorafgaande klachten.

Art. 2.3.8. Annulatietermijn +aanrekening Annulering tot uiterlijk 30 dagen voor het event zal gepaard gaan met een aanrekening van 30% van het totaalbedrag. Annulering tot uiterlijk 7 dagen voor het event zal gepaard gaan met een aanrekening van 100% van het totaalbedrag. De betalingstermijn bedraagt steeds 30 dagen na afloop van de sportdag en na ontvangst factuur.

Lees hier de specifieke voorwaarden voor Captain Sport kampen

Art. 2.3.9. Voorschot Bij sportactiviteiten van meer dan 1000 euro wordt er 75% voorschot aangerekend worden.
Events voor minder dan 1000 euro worden 100% op voorhand gefactureerd, de klant ontvangt een factuur die binnen de 8 dagen moet voldaan worden.

Art. 2.3.10. Regenvoucher Indien heel slecht weer voorspeld, kan de klant de huur van een attractie annuleren.
Het volledige bedrag dient daarbij betaald te worden en de klant krijgt een regenvoucher die maximum 6 maanden geldig is na de geannuleerde datum. De annulatie dient maximum 48u voor de start van de verhuur te gebeuren en kan enkel gebeuren indien er regen- en/of storm voorspeld wordt van meer dan 4 beaufort op www.kmi.be. Niet-betaling van het overeengekomen bedrag na het aanvragen van een regenvoucher zal gepaard gaan met een gerechtelijke kosten en verwijlintresten.

Inschrijven op nieuwbrief